Колоездене

 • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
 1. Ръст (см).
 2. 30м лет. Старт (сек)
 3. 800м (мин)
 4. Дълъг скок (см)
 5. Експертна оценка (2-6)
 6. Коремни преси за 30 сек (бр)
 7. Верт. Отскок (см)
 8. 60 м (сек)
 9. Моторен тест
 10. Биолог категория (0-6)

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.