Колоездене

  • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
Тестове
1 Ват.макс.
2 МПК кг/тг
3 200м л.ст.(сек)
4 5 км. Индивид.(мин)
5 Ръст (см)
6 30м висок старт (сек.)
7 Дълъг скок (см)
8 РТР
9 Биологична възраст (0-6)
10 Координационно-моторен тест

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.