Колоездене

 • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
Тестове
1 Ват.макс.
2 МПК кг/тг
3 200м л.ст.(сек)
4 5 км. Индивид.(мин)
5 Ръст (см)
6 30м висок старт (сек.)
7 Дълъг скок (см)
8 РТР
9 Биологична възраст (0-6)
10 Координационно-моторен тест
  • За 5ти клас – 3 ученици
  • За 6ти клас – 3 ученици
  • За 7ми клас – 3 ученици
  • За 8ми клас – 3 ученици
 • Срокове за подаване на документи:
  • Іви тур – 21.05 – 20.06.2018 г. – в училището от 830 ч. до 1630 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2018 г. – в училището от 830 ч. до 1630 ч.
 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 21.06 – 30.06.2018 г. от 8.30 ч.
  • ІІри тур – 16.08 – 22.08.2018 г. от 8.30 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.