Карате

  • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
  1. 30м спринт (сек.)
  2. Дълъг скок (см)
  3. Гладко бягане 3 мин. (м)
  4. Експертна  оценка (2-6)
  5. Набиране на висилка  (бр.)
  6. Биолог. Възраст (0-6)
  7. Наклон напред (см.)
  8. Интензивност на вниманието
  9. РТР

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.