Графици

ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети – втори срок 2023/2024

ГРАФИК за допълнително консултиране на родители и ученици – втори срок 2023/2024

ГРАФИК за провеждане на часове по БДП – втори срок 2023/2024

ГРАФИК за дежурствата на учителите – първи срок 2023/2024

ГРАФИК на ваканциите и неучебните дни за учебната 2023/2024 година