Графици

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците – първи срок 2023/2024

ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация – първи срок 2023/2024

ГРАФИК за провеждане на часовете по БДП – първи срок 2023/2024

ГРАФИК за дежурствата на учителите – първи срок 2023/2024

ГРАФИК на ваканциите и неучебните дни за учебната 2023/2024 година