НВО

Заповед за провеждане на НВО VII и X клас


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:
VII клас
Български език и литература                                                             17 юни 2024 г., 09,00 часа
Математика                                                                                                      9 юни 2024 г, 09,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/                                                18 юни 2024 г., 09,00 часа
Х клас
Български език и литература                                                              10 юни 2024 г., 08,00 часа
Математика                                                                                                       12 юни 2024 г., 08,00 часа
Информационни технологии/по желание на ученика/:      4 юни 2024 г.,  9,00 и 14,30 часа
Чужд език /по желание на ученика/                                                  1 юни 2024 г.:                                            Писмена част:  ниво В1 и В1.1 – 09,00 часа,  ниво А2 – 09,30 часа,  ниво А1 – 10,00 часа       Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището

Инструктаж на ученика за  НВО – 2024

Модел на НВО по математика в 7. клас

Модел на НВО по български език и литература в 7. клас

Модел на НВО по български език и литература в 10. клас

Модел на НВО по математика в 10. клас

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в 10. клас