Заявления

 

Заявление за кандидатстване

ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за допускане на изпит по спорт

Заявление за записване на ученик след положен изпит

Декларация чл.9, ал 8 за записване в нов спорт

Заявление за смяна на спорта

Заявление за избор на професия след 7. клас

Заявление за отсъствие на ученика по семейни причини – до 15 дни

Заявление за преместване

Заявление за настаняване в общежитие