За ученика и родителя

Писмо на МОН относно помощите за ученици в 1. и 8. клас

Отпускане на еднократна помощ за ученици в 1. и 8. клас

Правила за безопасен интернет – ДАЗД

Списък на книгите, които се изучават в 5. клас

Списък на книгите, които се изучават в 6. клас

Списък на книгите, които се изучават в 7. клас

Списък на книгите, които се изучават в 8. клас

Списък на книгите, които се изучават в 10. клас

Списък на книгите, които се изучават в 11. клас

Списък на книгите, които се изучават в 12. клас