За ученика и родителя

Заповед за преминаване към онлайн обучение от 30 ноември 2020г.

Правила за работа в Спортно училище в условия на COVID 19

Готови ли сме за учебната година? В условията на пандемия важни съвети за ученици и родители

Правила за безопасен интернет – ДАЗД

Списък книги за пети клас

Списък книги за шести клас

Списък книги за седми клас

Списък книги за десети клас