2022/2023

КЛУБ „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА”
Тематична област: Математика, Подобласт: Приложна математика
Ръководител: Елена Маврова-Ненкова   Участници: 15 ученици от 5а и 5б клас
Начало на проекта: 21.10.2022 г.                                      Край на проекта: 15.06.2023 г.

Основното предназначение на клуба е разширяване и надграждане на положително отношение към математиката. Развиване на волеви качества, които дават възможност за изявяване на всеки ученик в математически състезания.

В часовете работата е насочена към повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, провокиране на логическото и творческо мислене, поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна информация.

Учениците разработват различни проекти на тема: „Великите математици и техните постижения“, „Основни геометрични фигури“ и др., табла с формулите за намиране на обиколка и лица на фигури, както и изготвяне на модели на геометрични тела, ще проверят своите знания и бързина в състезания и ще решават тестове, използвайки онлайн платформи.

КЛУБ – СЪСТАВ  „МЛАДИ ТАЛАНТИ”
Тематична област: Изкуство и култура, Подобласт: Сценично и танцово изкуство
Ръководител: Ирина Цанева                                 Участници: 15 ученици от 5  и 6 клас
Начало на проекта: 13.10.2022 г.                                      Край на проекта: 08.06.2023 г.

 

ГРУПА „РЕШАВАМЕ И УСПЯВАМЕ”
Тематична област: Математика Подобласт: Приложна математика
Ръководител: Боряна Вълкова
Начало на проекта: 21.10.2022г.        Край на проекта:  09.06.2023г.

 

КЛУБ „ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО”
Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот  Подобласт: Хранене и здраве
Ръководител: Димитър Кестенов
Начало на проекта: 21.10.2022г.        Край на проекта:  23.06.2023г.

Участниците в групата успяха да обогатят своите знания относно различните методи за хранене, диети при подрастващи спортисти и деца.  Заедно с учениците успяхме да отговорим на някои основни въпроси, като например :

  • Защо трябва да се храним добре?
  • Какво получава от храната човешкият организъм?
  • Защо е полезно да приемаме разнообразна храна?

В последния час учениците получиха и страхотни награди, като признание за усърдието, награди, които ще им бъдат от полза следващата учебна година.

Група „English history, traditions and food”.

Тематична област: Технологии                 подобласт: Езиков свят

Ръководител: Миглена Катранджиева     2022-2023 учебна година

В клуб „English history, traditions and food” участват 15 ученици с интереси към английски език. Клубът има за цел учениците да се запознаят с историята и легендите на Англия и другите държави в Обединеното кралство, с исторически факти за възникването и развитието на Лондон, с живота на известни художници и писатели. Не са пропуснати и традиционните спортове, както и 3D обиколки на традиционен английски дом. Учениците изработват картички за Коледа.