Важни документи

Списък на книгите, които се изучават в 5. клас

Списък на книгите, които се изучават в 6. клас

Списък на книгите, които се изучават в 7. клас

Списък на книгите, които се изучават в 8. клас

Списък на книгите, които се изучават в 9. клас

Списък на книгите, които се изучават в 10. клас

Списък на книгите, които се изучават в 11.клас

Списък на книгите, които се изучават в 12. клас

Отпускане на еднократна помощ за ученици от 1. и 8. клас

Правила за-безопасен интернет-ДАЗД