Колектив

Ръководство

 

Директор

Директор

Георги Ангелов Георгиев

Email: 1300013@edu.mon.bg
info-1300013@edu.mon.bg

Заместник-директор по учебна дейност

Заместник-директор по учебна дейност

Дарена Петрова Трошанова-Франгова

Email:  1300013@edu.mon.bg
info-1300013@edu.mon.bg

Заместник-директор по спортна дейност

Заместник-директор по спортна дейност

Атанас Николов Минчев

Email: 1300013@edu.mon.bg
info-1300013@edu.mon.bg

Заместник –директор по административно –стопанска дейност

Заместник –директор по административно –стопанска дейност

МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ГЕНЧЕВА

Email: 1300013@edu.mon.bg
info-1300013@edu.mon.bg

Педагогически персонал

 

Български език и литература

Български език и литература

Пенка Върбанова Драганова – старши учител по български език и литература

Красимира Николова Демерджиева -старши учител по български език и литература

Биляна Денкова Матакиева – учител по български език и литература

Зорница Личева Кузева – учител по български език и литература

Ралица Стоева Иванова – учител по български език и литература

 

Чужди езици

Чужди езици

Елена Георгиева Петрова – старши учител по английски език

Мария Йорданова Димитрова – учител по английски език

Миглена Ангелова Катранджиева – учител по английски език

Ирина Валериевна Белева – учител по руски език

Математика

Математика

Цвета Атанасова Христоскова – учител по математика

Боряна Костадинова Вълкова – учител по математика

Ралица Тодорова Тодорова – учител по математика

Цветелина Атанасова Карналова – учител по математика

Елена Георгиева Маврова-Ненкова – учител по математика и информационни технологии, главен учител

Мира Лъчезарова Спасова – учител по математика и информационни технологии

Природни науки

Природни науки

Людмила Георгиева Атанасова – старши учител по химия и биология

Ения Александрова Узунова -учител по биология и химия

Айля Себахтин Лютфи – учител по химия и физика

Даниела Славова Митева–  учител по химия и биология

История и цивилизации, география и икономика

История и цивилизации, география и икономика

Иван Стефанов Хаджийски – старши учител по география

Миглена Венциславова Мъркова – старши учител по история и география

Иля Костадинов Карагьозов – учител по история

Стоян Атанасов Атанасов – учител по история и философия

Музика и изобразително изкуство

Музика и изобразително изкуство

Ирина Александрова Цанева – учител по музика

Иванка Димитрова Димитрова – учител по изобразително изкуство

Деница Кирилова Гатева – учител по изобразително изкуство

Теория на професията

Теория на професията

Стефани Емилова Янакиева – учител по теория на професията

Ася Любенова Бакалова – учител по теория на професията

Димитър Николаев Кестенов – учител по теория на професията

Спортна подготовка

 

Художествена гимнастика

Художествена гимнастика

Величка Петкова Петкова Куленска – учител по специализирана спортна подготовка – художествена гимнастика

Ангелина Михайлова Михайлова-Бояджиева – учител по специализирана спортна подготовка – художествена гимнастика

Бокс

Бокс

Андрей Костадинов Георгиев – учител по специализирана спортна подготовка –бокс

Бадминтон

Бадминтон

Димитрийка Запринова Димитрова – старши учител по специализирана спортна подготовка – бадминтон

Джудо

Джудо

Виден Василев Василев – учител по специализирана спортна подготовка – джудо

Величко Спасов Серев – учител по специализирана спортна подготовка – джудо

Иван Георгиев Вакарелски – учител по специализирана спортна подготовка – джудо

Йоана Викторова Манова – учител по специализирана спортна подготовка – джудо

Плуване

Плуване

Ненко Данчов Чолаков – старши учител по специализирана спортна подготовка – плуване

Георги Стоянов Ненчев – учител по специализирана спортна подготовка – плуване

Модерен петобой

Модерен петобой

Анна Иванова Георгиева – старши учител по специализирана спортна подготовка – модерен петобой

Валентин Георгиев Георгиев – учител по специализирана спортна подготовка – модерен петобой

Радка Станева Чалъкова – учител по специализирана спортна подготовка – модерен петобой

Димитър Борисов Донов – учител по специализирана спортна подготовка – модерен петобой

Лека атлетика

Лека атлетика

Севка Светославова Янкова – учител по специализирана спортна подготовка – лека атлетика

Евелина Нейкова Караджова – учител по специализирана спортна подготовка – лека атлетика

Футбол

Футбол

Недко Николов Минчев – старши учител по специализирана спортна подготовка – футбол

Павел Сребринов Велов – учител по специализирана спортна подготовка – футбол

Кирил Спасов Божков– учител по специализирана спортна подготовка – футбол

Иван Тодоров Андреев – учител по специализирана спортна подготовка – футбол

Станислав Георгиев Чочков – учител по специализирана спортна подготовка – футбол

Стоян Петров Костов – учител по специализирана спортна подготовка – футбол

Волейбол

Волейбол

Александър Тодоров Петков – старши учител по специализирана спортна подготовка – волейбол

Мария Тодорова Вълчева -учител по специализирана спортна подготовка – волейбол

Николина Георгиева Вълчева – учител по специализирана спортна подготовка – волейбол

Стелиян Стратиев Дончев– учител по специализирана спортна подготовка – волейбол

Баскетбол

Баскетбол

Михаил Николаев Пандев – учител по специализирана спортна подготовка – баскетбол

Борба свободен стил

Борба свободен стил

Кръстин Тенчев Бояджиев – учител по специализирана спортна подготовка – борба свободен стил

Вдигане на тежести

Вдигане на тежести

Николай Вълчев Вълчев – учител по специализирана спортна подготовка – вдигане на тежести

Карате

Карате

Станислав Огнянов Комсалов – учител по специализирана спортна подготовка – карате

Кик бокс

Кик бокс

Илко Стефанов Аджов – учител по специализирана спортна подготовка – кик бокс

Александър Иванов Рибников – учител по специализирана спортна подготовка – кик бокс

Колоездене

Колоездене

Людмил Георгиев Киров – учител по специализирана спортна подготовка – колоездене

Тенис

Тенис

Николай Георгиев Стойчев – учител по специализирана спортна подготовка – тенис

Администрация

 

Главен счетоводител

Главен счетоводител

Недялка Георгиева Бобева – главен счетоводител

ЗАТС

ЗАТС

Ралина Георгиева Димитрова – завеждащ административна служба

Технически секретар

Технически секретар

Петя Николаева Гаджева -технически секретар

Домакин

Домакин

Валери Николов Каменски – домакин

Мед. сестра

Мед. сестра

Лилия Войнова

Хигиенисти

Хигиенисти

Соня Димитрова Станкова

Иванка Спасова Вакарелска

Емилия Петрова Вълкова 

Елена Иванова Понева

Отговорници по поддръжката

Отговорници по поддръжката

Ардиан Ахмед Йешили – огняр, работник поддръжка

Никола Костадинов Шипаров – общ работник