Прием в общежитието

ДАТИ И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ГРАД ПАЗАРДЖИК ЗА 2023/2024 ГОДИНА

I тур ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

II тур ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

1-ВИ ЕТАП

2-РИ ЕТАП

3-ТИ ЕТАП

1-ВИ ЕТАП

2-РИ ЕТАП

от 01.06.23г.

до 30.06.23г.

от 13.07.23г. до 17.07.23г.

от 20.07.23г.

до 24.07.23г.

от 30.08.23г. до 31.08.23г.

от 01.09.23г.

до 08.09.23г.

КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ

25.07.2023г.

01.09.2023г.

11.09.2023г.

НАСТАНЯВАНЕ

Ученици от Спортно училище

Всички останали ученици

01.09.2023 г.

на 14.09.2023г. и 15.09.2023г.