Прием 2023/2024

   ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД ПАЗАРДЖИК 
                  ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА 

Прием за спорт

I ТУР

I ТУР

V клас

VIII клас

1.Бадминтон

3

1

2.Баскетбол

5

1

3.Бокс

3

1

4. Борба свободен стил

3

1

5. Вдигане на тежести

3

1

6.Волейбол

7

2

7. Джудо

6

3

8.Карате

3

1

9. Кик бокс

3

1

10.Колоездене

3

1

11.Лека атлетика

3

1

12. Модерен петобой

8

2

13. Плуване

4

1

14.Тенис

3

1

15.Футбол

18

7

16.Художествена гимнастика

3

1

Общо:

78

26

Паралелки брой:

3

1

Приемът за 6-ти и 7-ми клас е допълващ – подаването на документи и провеждането на изпит ще бъде на II-ри тур.

Училището предлага:

 • Общежитие за учениците, които не са от град Пазарджик.

 • Училищен стол за хранене.

 • Квалифицирана спортна подготовка.

 • Спортен екип.