Видове спорт

Спортове за 5-ти клас Спортове за 6-ти клас Спортове за 7-ми клас
1. Футбол – 22 момчета 1. Художествена гимнастика – 4 момичета 1. Плуване – 6 общо момчета/момичета
2. Бадминтон – 4 общо момчета/момичета 2. Футбол – 16 момчета 2. Футбол – 12 момчета
3. Художествена гимнастика – 6 момичета 3. Бадминтон – 2 общо момчета/момичета 3. Модерен петобой – 4 общо момчета/момичета
4. Плуване – 8 общо момчета/момичета 4. Бокс – 4 момчета 4. Бокс – 4 момчета
5. Модерен петобой – 8 общо момчета/момичета 5. Плуване – 4 общо момчета/момичета 5. Художествена гимнастика – 2 момичета
6. Джудо – 4 общо момчета/момичета 6. Джудо – 2 общо момчета/момичета 6. Бадминтон – 6 общо момчета/момичета
7. Волейбол – 20 общо момчета/момичета 7. Джудо – 6 общо момчета/момичета
8. Волейбол – 12 общо момчета/момичета