Педагогически специалисти в общежитието

Контакти на педагогически специалисти в общежитието към „Спортно училище“- град Пазарджик

Върба Иванова Велкова

Старши възпитател

  034 91 89 54

Иванка Костадинова Парпулева

Старши възпитател

  034 91 89 54

Юлия Атанасова Добрева

Старши възпитател

  034 91 89 54

Васил Димитров Дамянов

Старши възпитател

  034 91 89 54

Александър Стефанов Райков

Старши възпитател

  034 91 89 54

Димитър Василев Дамянов

Старши възпитател

  034 91 89 54

Георги Василев Михайлов

възпитател

  034 91 89 54

Сашка Райчева Васева

възпитател

  034 91 89 54