Педагогически специалисти в общежитието

Контакти на педагогически специалисти в общежитието към „Спортно училище“- град Пазарджик

Върба Иванова Велкова

Старши възпитател

Тел.:0895702873

Иванка Костадинова Парпулева

Старши възпитател

Тел.:0896479720

Юлия Атанасова Добрева

Старши възпитател

Тел.:0898684716

Васил Димитров Дамянов

Старши възпитател

Тел.:0889008806

Александър Стефанов Райков

Старши възпитател

Тел.:0988905633

Димитър Василев Дамянов

Старши възпитател

Тел.:0878884434

Георги Василев Михайлов

възпитател

Тел.:0882998939

Сашка Райчева Васева

възпитател

Тел.:0879654291