Документи за кандидатстване в общежитие

Заявление за кандидатстване за общежитие- изтегли ТУК

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ:

  1. Заявление – декларация (по образец);
  2. Служебна бележка от училището на кандидата с упоменат клас за учебната година;
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Два броя снимки
  5. Медицинско удостоверение за здравен статус – предоставя се в деня на настаняване;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ:

  1. Заявление – декларация (по образец);
  2. Служебна бележка от училището на кандидата с упоменат клас за учебната година;
  3. Два броя снимки
  4. Медицинско удостоверение за здравен статус – предоставя се в деня на настаняване;
  • Забележка : Не се допуска настаняването на ученици, които системно са нарушавали Правилника за дейността на общежитието през предходна учебна година.

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ: 034 91 89 54