ДЗИ и НВО

Заявление за допускане до ДЗИ 2023- ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

ЗРЕЛОСТИНИЦИ 2022/2023 Г.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

сесия август – септември

1

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

от 26.06.23 г.

до 04.07.2023 г.

2

Регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

от 26.06.2023

до 07.07.2023г.

3

Предаване на дипломните проекти

от 21.07.23 г.

до 27.07.23 г.

4

Обяваване на начален час, дата и място на изпити по теория и практика на професията

на 22.08.23 г.

5

Предоставяне на рецензия на ученика

на 22.08.23 г.

6

Допускане до ДЗИ/ ДИППК и издаване на служебнни бележки

до 23.08.2023 г.

7

ДЗИ Български език и литература

на 24 август 2023 г.

от 08,30 ч.

8

ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част теория

на 25 август 2023 г.

от 08,30 ч.

9

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика

от 28 август 2023 г.

до 1 септември

10

ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част практика

на 28.08.2023 г.

 

Наредба № 3 от 2004г. за провеждане на ДЗИ

Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ