ДЗИ и НВО

Заповед на директора на Спортно училище град Пазарджик, с която се определя времето и мястото за провеждане на ДЗИ за придобиване на професионална квалификация – практическа част – ОТВОРИ ТУК

Заявление за допускане до ДЗИ

График за провеждане на ДЗИ

Наредба № 3 от 2004г. за провеждане на ДЗИ

Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ

График за провеждане на НВО