НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО”

Уважаеми родители,

Стартира НП „Отново заедно“ на МОН, целта на която е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програмата предоставя възможност на ученици от 1. до 11.клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището,  финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Педагогическият съвет на Спортно училище град Пазарджик взе решение за участие в НП „Отново заедно“. По проекта от училището могат да бъдат включени 22 ученици. За тях ще отговарят трима ръководители – г-жа Елена Петрова – преподавател по Английски език, г-жа Мария Димитрова – преподавател по Английски език и г-жа Ения Узунова – преподавател по Биология и ООС. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 04.09.2021-09.09.2021 г.

 Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2021 г., МОН въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението.

Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 22 деца за вземане на решение от Педагогическия съвет.

Родителите на кандидатите подават заявление за участие в програмата – срок до 23 юли 2021 година на имейла на училището sportno.uchilishte.pz@gmail.com или на място в училище при спазване на противоепидемичните мерки.

Приложения:

pastedGraphic.png Заявление за кандидатстване на ученици от прогимназиален и гимназиален етап