НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

СПИСЪК УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НП „ОТНОВО ЗАЕДНО 2022“

ПРОГРАМА НА УЧЕНИЧЕСКО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО 2022“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители,

Целта на НП „Отново заедно“ на МОН е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програмата предоставя възможност за финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности, за ученици от 1. до 11. клас. Включването в програмата се извършва по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището. Според изискванията на всяка група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Педагогическият съвет на Спортно училище град Пазарджик взе решение за участие в НП „Отново заедно“. По проекта от училището могат да бъдат включени 27 ученици. За тях ще отговарят трима ръководители – г-жа Елена Петрова – преподавател по английски език, г-жа Мария Димитрова – преподавател по английски език и г-н Иля Карагьозов – преподавател по история и цивилизации.

Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 12.08.2022 – 17.08.2022 г.

Комисия, определена със заповед на директора на училището, извърши подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2022 г., въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението.

ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ: гр. Пазарджик – Международен детски спортен център „Чавдар“, гр. Обзор

Началният пункт, час и място на тръгване на групата: дворът на Спортно училище град Пазарджик – 08:00 ч., 12.08.2022 г.

Очаквано време на пристигане в крайния пункт: 12:00 ч. на 12.08.2022 г. в Международен детски спортен център „Чавдар“, гр. Обзор

Очаквано време на връщане: 17.08.2022г. в 17.00 ч. в двора на Спортно училище Пазарджик.

!!!! Всички ученици трябва да са в двора на Спортно училище на 12.07.2022 г. не по-късно от 07:30 ч. и да носят със себе си медицинска бележка от личен лекар, че детето е здраво, издадена до три дни преди заминаване.