График за провеждане на приемни изпити

Тестове за прием на ученици в Спортните училища – ОТВОРИ ТУК

СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

Първи тур – 25.06  до 26.06.2024г.

Втори тур – 12.08  до 13.08.2024г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат в 2 /два/ последователни работни дни по график за всеки един от спортовете.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Първи тур – 26.06.204г. в училището след 1000 ч.

Втори тур –13.08.2024г. в училището след 1000 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Класирането се извършва по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

Първи тур –  27.06  до  02.07.2024г.
Втори тур – 14.08  до 15.08.2024г.

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен клас.
Приемът на документи се осъществява в училище от 830 ч. до 1700 ч