График за провеждане на приемни изпити

График  за провеждане на приемни изпити в Спортно училище град Пазарджик за учебната 2023-2024 година -1. тур – ОТВОРИ ТУК

График за провеждане на приемни изпити в Спортно училище град Пазарджик за учебната 2023-2024 година – 2. тур- ОТВОРИ ТУК

Тестове за прием на ученици в Спортните училища – ОТВОРИ ТУК

СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

Първи тур – от 22.06 до 27.06.2023г. по график
Втори тур – от 10.08 до 11.08.2023г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат в 2 /два/ последователни работни дни по график за всеки един от спортовете.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Първи тур – 28.06.203г. в училището след 1000 ч.
Втори тур – 14.08.2023г. в училището след 1000 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Класирането се извършва по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

Първи тур –  28.06 до 05.07.2023г.
Втори тур – 14.08 до 16.08.2023г.

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен клас.
Приемът на документи се осъществява в училище от 830 ч. до 1700 ч