„Образование за утрешния ден“

Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове:

„Спортен репортер“ – V клас

  1. Заповед на министъра 
  2. Информация за проекта https://mon.bg/bg/100725
  3. Обща информация по проекта
  1. Платформа на проекта https://oud.mon.bg/   
  2. Правила за изпълнение на дейност 6 
  1. Бланка проект