Проект „Подкрепа за успех“

1.Заповед за училища, включени в проект „Подкрепа за успех“

2.Заповед на Директора за сформиране на групи по проекта 

3. Начални инструкции

4. Указания проект от 30.01.2020 г.

5. Приложения

УТВЪРДЕНИ ГРУПИ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Тематична област

Име на групата

Клас

Брой ученици

Ръководител

1.

Български език и литература

„Светът на словото“

VII Б

6

Красимира

Демерджиева

2.

Български език и литература

Български език и литература

V A

5

Пенка Драганова

3.

Български език и литература

Български език и литература 

VII В

6

Биляна Матакиева

4.

Математика

“Математиката- лесна и интересна“

VII A

4

Мира 

Спасова

5.

Математика

„Знам и мога“

VIII A, Б

7

Ралица Тодорова