Борба

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Тестове
1 МПК кг/тг  
2 30м.висок старт(сек.)
3 Скок дължина от място(см.)
4 800м.гладко бягане(мин.)
5 Експертна оценка(2-6)
6 Набиране(бр.)
7 Биологична възраст(0-6)
8 Наклон напред(см.)
9 Интензивност на вниманието