• ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
 • Тестове
  1 Ръст(см.)
  2 РТР
  3 30м. висок старт(сек.)
  4 Вертикален отскок(см.)
  5 Eкспертна оценка(2-6)
  6 Координационно-моторен тест
  7 Обтег разлика(см.)
  8 Скок дължина от място(см.)
  9 Наклон напред(см.)
  10 Биологична възраст(0-6)
  • За 6ти клас – 20 ученици
  • За 7ми клас – 12 ученици

 • Срокове за подаване на документи:
  • Іви тур – 20.05 – 20.06.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 28.06 – 29.06.2017 г. от 9:00 ч.
  • ІІри тур – 17.08 – 18.08.2017 г. от 9:00 ч.

 • Записване на новоприетите:
  • Іви тур – 03.07 – 10.07.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 23.08 – 25.08.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.