• ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
 • Тестове
  1 30м.висок старт(сек.)
  2 Скок дължина от място(см.)
  3 800м.гладко бягане(мин.)
  4 Експертна оценка(2-6)
  5 Набиране(бр.)
  6 Биологична възраст(0-6)
  7 Наклон напред(см.)
  8 Интензивност на вниманието
  • За 5ти клас – 4 ученици
  • За 6ти клас – 2 ученици
  • За 7ми клас – 6 ученици

 • Срокове за подаване на документи:
  • Іви тур – 20.05 – 20.06.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 21.06 – 22.06.2017 г. от 9:00 ч.
  • ІІри тур – 16.08 – 17.08.2017 г. от 9:00 ч.

 • Записване на новоприетите:
  • Іви тур – 03.07 – 10.07.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 23.08 – 25.08.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.