• ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
 • Тестове
  1 Моторен тест
  2 Наклон напред
  3 Бягане 30 м. висок старт (сек.)
  4 Скок дължина (см.)
  5 Вертикален отскок (см.)
  6 Дълъг начален удар
  7 Къс начален удар
  8 Удар над глава
  9 Забиване смач
  10 Коремни преси за 30‘‘
  11 Биологична възраст (0-6)
  12 Експертна оценка (2-6)
  • За 5ти клас – 4 ученици
  • За 6ти клас – 2 ученици
  • За 7ми клас – 6 ученици

 • Срокове за подаване на документи:
  • Іви тур – 20.05 – 20.06.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 21.06 – 22.06.2017 г. от 9:00 ч.
  • ІІри тур – 16.08 – 17.08.2017 г. от 9:00 ч.

 • Записване на новоприетите:
  • Іви тур – 03.07 – 10.07.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 23.08 – 25.08.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.