Плуване

 

 • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

Тестове
1 МПК кг/тг
2 РТР
3 100м. съч. плуване(мин.)
4 Експертна оценка(2-6)
5 Набиране до отказ(бр.)-момчета
6 Лицеви опори(бр.)-момичета
7 Скок дължина от място(см.)
8 Гъвкавост раменен пояс(см.)
9 Наклон напред(см.)
10 Жизнена вместимост(куб.см.)
11 Биологична възраст(0-6)
 • За 5ти клас – 5 ученици
 • За 6ти клас – 3 ученици
 • За 7ми клас – 3 ученици
 • Срокове за подаване на документи:
  •   Іви тур – 21.05 – 20.06.2018 г. в училището от 830 ч. до 1630 ч.
  •   ІІри тур – 09.08 – 15.08.2018 г. в училището от 830 ч. до 1630 ч.

 

 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 21.06 – 30.06.2018 г. от 8.30
  • ІІри тур – 16.08 – 22.08.2018 г. от 8.30

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.