• ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
 • Тестове
  1 МПК кг/тг
  2 РТР
  3 100м. съч. плуване(мин.)
  4 Експертна оценка(2-6)
  5 Набиране до отказ(бр.)-момчета
  6 Лицеви опори(бр.)-момичета
  7 Скок дължина от място(см.)
  8 Гъвкавост раменен пояс(см.)
  9 Наклон напред(см.)
  10 Жизнена вместимост(куб.см.)
  11 Биологична възраст(0-6)
  • За 5ти клас – 8 ученици
  • За 6ти клас – 4 ученици
  • За 7ми клас – 6 ученици

 • Срокове за подаване на документи:
  • Іви тур – 20.05 – 20.06.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 26.06 – 27.06.2017 г. от 9:00
  • ІІри тур – 16.08 – 17.08.2017 г. от 9:00

 • Записване на новоприетите:
  • Іви тур – 03.07 – 10.07.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 23.08 – 25.08.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.