Плуване

 

 • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

 1. 100м. съч. плуване(мин.)
 2. РТР
 3. Експертна оценка(2-6)
 4. Гъвкавост раменен пояс(см.)
 5. Наклон напред(см.)
 6. Набиране до отказ(бр.)-момчета
 7. Лицеви опори(бр.)-момичета
 8. Биологична възраст(0-6)
 9. Скок дължина от място(см.)
 10. Интензивност на вниманието

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.