• ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ
 • Тестове
  1 Коремна мускулатура-10бр.(сек.)
  2 Експертна оценка(2-6)
  3 Ръст(см.)
  4 РТИ
  5 % мастна тъкан
  6 1-во съчетание (13,00-19,00)
  7 2-ро съчетание (13,00-19,00)
  8 Дължина крак (см.)
  9 Биологична възраст (0-6)
  10 Равновесие на пръсти (сек.)
  • За 5ти клас – 6 ученици
  • За 6ти клас – 4 ученици
  • За 7ми клас – 2 ученици

 • Срокове за подаване на документи:
  • Іви тур – 20.05 – 20.06.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2017 г. в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

 • Срокове за провеждане на изпити:
  • Іви тур – 28.06 – 29.06.2017 г. от 9:00 ч.
  • ІІри тур – 17.08 – 18.08.2017 г. от 9:00 ч.

 • Записване на новоприетите:
  • Іви тур – 03.07 – 10.07.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • ІІри тур – 23.08 – 25.08.2017 г.- в училището от 8:30 ч. до 16:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.