Футбол

 

 • ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

Тестове
1 30м.висок старт(сек.)
2 800м.гладко бягане(мин.)
3 МПК кг/тг
4 Вертикален отскок(см.)
5 Експертна оценка(2-6)
6 Ръст(см.)
7 РТР
8 Координационно-моторен тест
9 Биологична възраст(0-6)
10 Скок дължина от място(см.)
11 Коремна преса(бр.)
12 Наклон напред(см.)
 • За 5ти клас – 22 ученици
 • За 6ти клас – 7 ученици
 • За 7ми клас – 6 ученици
 • За 8ми клас – 10 ученици

 

 • Срокове за подаване на документи:

 

  • Іви тур – 21.05 – 20.06.2018 г. в училището от 830 ч. до 1630 ч.
  • ІІри тур – 09.08 – 15.08.2018 г. в училището от 830 ч. до 1630 ч.

 

 • Срокове за провеждане на изпити:

 

  • Іви тур   – 21.06 – 30.06.2018 г. от 8.30 ч.
  • ІІри тур – 16.08 – 22.08.2018 г. от 8.30 ч.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаване на документи и изпит за ІІ тур се провежда при незаети места след І тур.