Обществен Съвет

2024

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

2023

Годишен отчет на Бюджет 2023

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Бюджет и уточнен план 2023г.

2022

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Бюджет и уточнен план за 2022г. , касов отчет 01.01.2022-31.10.2022

Бюджет и уточнен план 2022г. , последно тримесечие

Бюджет и уточнен план – 2022/2023 година – трето тримесечие

Заседание на Обществения съвет за обсъждане на първо тримесечие 2022г.

2021

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

2020

Протокол 26.08.2020

Протокол 22.04.2020

Протокол 17.02.2020

Протокол 08.02.2020

Протокол 01.10.2020

2019

Протокол и първо тримесечие на бюджет на 2019 г.

Протокол 28.08.2019 г.

2017

Учредяване на обществен съвет

Протокол за нов обществен съвет