ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

На вниманието на учениците, които ще се явяват на ДЗИ на поправителна сесия.
11.07.2024г. е крайният срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ.
Заявленията ще се приемат в канцеларията на Спортното училище.