НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

Заявление – декларация за включване на учениците в НП „Образователни маршрути“

Срок за подаване на заявлението: 29.05.2024г.

Критерии за участие в НП „Образователни маршрути“

Уважаеми родители,

Целта на НП „България – образователни маршрути “ на МОН е :

  • Разширяване на достъпа до националното и световното културно-историческо наследство, до значими достижения в областта на литературата, изкуствата и науката;
  • възпитание в дух на родолюбие и подкрепа за формиране на национални и
  • общоевропейски ценности;
  • насърчаване на четенето и повишаване на грамотността;
  • формиране и развитие на социални компетентности;.
  • осигуряване на условия за провеждане на занимания по интереси и на учебни часове в
  • естествена среда, извън класната стая;
  • подпомагане на учебния процес чрез провеждане на съвместни инициативи с културни и
  • научни институции.

Програмата предоставя възможност на ученици от 5. до 11.клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището,  финансиране на туристически пакет: настаняване – 4 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности; на група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Педагогическият съвет на Спортно училище град Пазарджик взе решение за участие в НП „България – образователни маршрути“. По проекта от училището могат да бъдат включени 40 ученици. За тях ще отговарят четирима ръководители – г-жа Красимира Демерджиева – преподавател по БЕЛ, г-жа Айля Лютфи – преподавател по Физика и астрономия, г-жа Цветелина Карналова – учител по Математика и г-н Иля Карагьозов– преподавател по История и цивилизации. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 12.08.2024-16.08.2024 г.

Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще  извърши подбор за участие на ученици в НП “ България – образователни маршрути ”, 2024 г., МОН въз основа на приетите с решение на Педагогическия съвет критерии, проведен на 15.05.2024г.. Критериите са описани в заявлението.

ПЪТУВАНЕ

МАРШРУТ:  гр. Пазарджик – хотел „Радина“, с. Равда

Началният пункт, час и място на тръгване на групата: дворът на Спортно училище град Пазарджик – 12.08.2024 г.

Очаквано време на пристигане в крайния пункт:12.08.2024 г. в хотел „Радина“, с. Равда

Очаквано време на връщане: 16.08.2024г. в 18.00 ч. в двора на Спортно училище Пазарджик.

!!!! Всички ученици трябва да са в двора на Спортно училище на 12.08.2024 г.  и да носят със себе си медицинска бележка от личен лекар, че детето е здраво, издадена до три дни преди заминаване.