КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – ВТОРИ ТУР

Списък на учениците, приети на II тур за учебната 2023/2024 година – ОТВОРИ ТУК

Документи за записване:  

  1. Заявление по образец (попълва се в училище по образец).
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас – оригинал.
  3. Заверено копие от акт за раждане.
  4. Заявление за общежитие
  5. Заявление за професия за кандидатите за прием в VIII – XI клас (попълва се в училище по образец).
  6. Декларация за информирано съгласие
  7. Лична здравно-профилактична карта