ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Учениците от Спортното училище творят – с майсторски изработени мартеници те посрещат месец март. Традиционно саморъчно изработените мартеници са подредени във фоайето на училището и доставят радост на всички.

В подготовката на изложбата се включиха учениците от пети, шести и седми клас под ръководството на учителите  Ирина Цанева и Деница Гатева.

Със своите мартенички учениците пожелават на своите съученици, учители и родители  да са бели и червени, весели, засмени.

Честита баба Марта! Нека възраждащата сила на пролетта отново да озарява с обич сърцата ни!