СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ВЕЧЕ ИМА УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученически парламент беше учреден в Спортното училище в Пазарджик.

Това е организация, създадена от учениците с основна цел да се грижи за интересите на учениците. Общите усилия и координирани действия ще помогнат на всеки при осъществяване на най-смелите му проекти, не само в обществен, но и в личен план. От друга страна, проблемите, възникващи в един или друг клас на училището, могат чрез Ученическия парламент да намерят бързо своето решение.

Организацията има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с ръководството на училището, педагогическия съвет и отделните учители, че да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето, през което учениците се обучават в Спортно училище. Не на последно място чрез Ученическия парламент всеки ученик ще може да придобие знания относно гражданското общество, правата и задълженията на всеки човек.

Ученическият парламент беше учреден и се ръководи от Людмила Атанасова – председател на комисията за борба с противообществените прояви към Спортното училище.