Откриване на новата 2022 – 2023 учебна година

Спортно училище град Пазарджик Ви кани на откриването на новата 2022-
2023 учебна година с официалното и тържествено посрещане на новоприетите

ученици.

Събитието ще се проведе в двора на училището от 10:00 часа на 01.09.2022г.

(четвъртък).

Очакваме Ви!