КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТ НА ВТОРИ ТУР ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ТУР ПО ВИДОВЕ СПОРТ

Срок за записване: от 15.08.2022г. до 17.08.2022г.

Документи за записване :

1. Заявление от училището
2. Лична здравна профилактична карта и кардиограма
3. Документ за завършен етап на образование