СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ТУР – АВГУСТ 2022

Свободни места 2 тур 2022-2023г.

Училището предлага:
  • Квалифицирана спортна подготовка и обучение.
  • Специалност „помощник – треньор“.
  • Общежитие за учениците, които не са от Пазарджик.
  • Училищен стол за хранене.
  • Спортна екипировка.