ИНТЕГРИРАН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА СЕ ПРОВЕДЕ В СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ

За тези, които смятат, че математиката и българският език, литературата и геометрията са нещо съвсем несъвместимо, ще кажем – грешите. В това днес ни убедиха учениците от 8б клас на Спортното училище, които заедно със своите учители представиха интересен урок на тема: „Математиката в контекста на фразеологичните словосъчетания“. Урокът се реализира по Плана за квалификация на РУО на тема: „През универсалния език на математиката към уникалния свят на родното слово“. В подготовката и представянето му се включиха учителите по български език и литература Красимира Демерджиева и Пенка Драганова, по математика Боряна Вълкова и по математика и информационни технологии Елена Маврова – Ненкова. Така в един урок бяха съчетани знанията на учениците не само по български език и литература и математика, но и уменията им, придобити в часовете по информационни технологии.

Устойчивите и свободните словосъчетания, които обогатяват речта ни, се оказаха в много тясна връзка с математиката, където също можем да говорим за променливи и константи. Учениците направиха преход от езика към математиката и така по-лесно си обясниха основните понятия и по български език, и по математика. Поредицата от задачи свързаха Античността с фразеологизмите, част от които произлизат от гръцката митология, и с античните математици, сред които е Питагор и неговата теорема – основен принцип в математиката. Всички поставени задачи се изпълняваха в дигитални платформи, които ги превръщаха в интересно, забавно и желано занимание.

В края на часа учениците бяха сигурни, че универсалният език на математиката може да им помогне лесно да разберат езиковите понятия и така да направят и своята реч уникална и богата.

Специални гости на събитието бяха г-жа Дора Дулчева – началник на РУО Пазарджик и старши експерт по математика , г-жа Галина Цанева – старши експерт по БЕЛ, директорът на Спортното училище Георги Георгиев и заместник-директорът по учебната дейност Дарена Трошанова.