ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД ПАЗАРДЖИК

Поради достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 население в община Пазарджик и в изпълнение на т.4 от Заповед № РД 09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката учениците от Спортно училище преминават на дистанционно обучение по следния

ГРАФИК:

Период

Присъствено обучение паралелки

Дистанционно обучение паралелки

29.10.2021г.-04.11.2021 г.

5а, 5б, 6а, 6б,7а,7б, 8а, 8б, 8в

9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в

05.11.2021 г.-11.11.2021 г.

9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б, 11

5а, 5б, 6а, 6б,7а,7б, 8а, 8б, 8в

Седмичната програма няма да се променя. Учебните часове остават с продължителност 40 минути.

Заповед на Министъра на образованието и науката