ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД ПАЗАРДЖИК ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

Училището предлага:

  • Общежитие за учениците, които не са от град Пазарджик.

  • Училищен стол за хранене.

  • Квалифицирана спортна подготовка.

  • Спортен екип.