СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД ПАЗАРДЖИК

Необходими документи за кандидатстване в Спортно училище град Пазарджик за учебната 2021/2022 година

  1. Заявление по образец 

    /ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ на място в училището/.

  2. Копие от акт за раждане.

  3. Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.

  4. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.

  5. Копие на ученическа книжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинали на документи по т.2 и т.5

Срокове за кандидатстване в Спортно училище град Пазарджик за учебната 2021/2022 година