НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ОТКРИТА В СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ

За четвърта поредна година на 01.09.2020 г. първият звънец удари в Спортно училище град Пазарджик. Тържеството започна в 9:30 и събра в двора на училището педагози, родители, ученици и гости, които станаха свидетели на церемонията. Ученици от седми клас изпълниха песни и откриха подобаващо учебната година.

Въпреки че настоящата година беше изпитание за всички, Спортно училище град Пазарджик осъществи отличен прием. Новоприетите ученици от V до X клас са над 80, разпределени в 15 паралелки. Общият брой на възпитаниците надхвърли 360. В училището са сформирани два нови пети класа. Видовете спорт са вече 15, като от тази година има разкрит нов спорт- борба свободен стил.

Всички присъстващи бяха поздравени от директора на Спортно училище Георги Георгиев, който припомни за миналата и настоящата спортна слава на Пазарджик. На тържеството присъстваха и представители на общинска администрация, на РУО, както и спортни деятели на града. Това е първата учебна година в историята на Пазарджик, която започва при подобни мерки за безопасност и затова на тържеството присъстваха само новоприетите ученици.