ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ – ВТОРИ ТУР

Забележка: ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМАТ ЗАСТРАХОВКА ЗА ДНИТЕ НА ИЗПИТА!